• Dàn giáo Đức Tài – Cung cấp dàn giáo, cây chống, kích tăng, cốp pha… chuyên nghiệp

Ống ren cây chống Đức Tài

Ống Ren Cây Chống

Ống ren/ ống răng tăng đưa được công ty Đức Tài sản xuất theo phương pháp tiện ren với độ sâu ren tiêu chuẩn 1.5mm.

Con tán ống ren do Đức Tài cung cấp là tán đúc nguyên con – không hàn, không chấp nối, với độ sâu ren tiêu chuẩn 1.5mm.

Giúp đảm bảo độ liên kết giữa hai hệ ren vững chắc.

Product Description

 

Ống ren/ ống răng tăng đưa được công ty Đức Tài sản xuất theo phương pháp tiện ren với độ sâu ren tiêu chuẩn 1.5mm.

Con tán ống ren do Đức Tài cung cấp là tán đúc nguyên con – không hàn, không chấp nối, với độ sâu ren tiêu chuẩn 1.5mm.

Giúp đảm bảo độ liên kết giữa hai hệ ren vững chắc.

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Ống Ren Cây Chống”

Khách hàng - Đối tác