Loading...
Phone
0939.289.286
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Times
8am - 17pm

Giàn giáo thông minh

Bộ Khung Giàn Giáo – 01 Bộ giàn giáo 1.7m hoặc bộ khung giáo 1m53) thông dụng bao gồm: + 02 khung giàn giáo 1.7m + 02 chéo giàn giáo 1.96m, chống gãy + 01 hoăc 2 Mâm dàn giáo để đứng thao tác

GỌI NGAY: 0939.289.286

Bộ khung dàn giáo, bộ giàn giáo công tác chuyên sử dụng trong thao tác các nhà máy, xí nghiệp, thuận tiện, an toàn và dễ dàn sử dụng 01 Bộ Khung Giàn Giáo 1m7 – 01 Bộ giàn giáo 1.7m hoặc bộ khung giáo 1m53) thông dụng bao gồm: + 02 khung giàn giáo 1.7m + 02 chéo giàn giáo 1.96m, chống gãy + 01 hoăc 2 Mâm dàn giáo để đứng thao tác