Loading...
Phone
0939.289.286
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Times
8am - 17pm

Ống Ren Cây Chống

Ống ren/ ống răng tăng đưa được công ty Đức Tài sản xuất theo phương pháp tiện ren với độ sâu ren tiêu chuẩn 1.5mm.

Con tán ống ren do Đức Tài cung cấp là tán đúc nguyên con - không hàn, không chấp nối, với độ sâu ren tiêu chuẩn 1.5mm. Giúp đảm bảo độ liên kết giữa hai hệ ren vững chắc.

GỌI NGAY: 0939.289.286

  Ống ren/ ống răng tăng đưa được công ty Đức Tài sản xuất theo phương pháp tiện ren với độ sâu ren tiêu chuẩn 1.5mm. Con tán ống ren do Đức Tài cung cấp là tán đúc nguyên con - không hàn, không chấp nối, với độ sâu ren tiêu chuẩn 1.5mm. Giúp đảm bảo độ liên kết giữa hai hệ ren vững chắc.